Selamat Djalan!

Wij hopen dat uw bezoek aan deze website een plezierige wandeling wordt langs de vele herinneringen en beelden van Nederlands-Indië.

Deze site is geheel gewijd aan het dagboek van Bep Stubert.

Dit dagboek is anders dan andere dagboeken over Nederlands-Indië. De kern van het dagboek wordt gevormd door het oorspronkelijke dagboek dat Bep uit de vrouwenkampen op Java heeft weten mee te smokkelen. Dit dagboek is onverkort en onbewerkt overgenomen. Bep heeft in 2005 haar dagboek uitgebreid met een uitgebreide inleiding en een uitleiding, waardoor haar kamptijd in de volledige historische context geplaatst wordt. Een context die mede tastbaar wordt door de 150 foto’s en tekeningen. Familie-plaatjes, officiële foto’s, maar altijd met een bepaalde betekenis, vaak een persoonlijke lading.

Het dagboek geeft heel duidelijk het ‘gevoel’, de emotie weer die hoorde bij het geboren worden in Nederland, de tocht naar de gordel van smaragd, de gelukkige jeugd in Soerabaja, de opbouw van de oorlog op de achtergrond die uitmondde in de vulkaanuitbarsting die wij nu kennen als de Oorlog, Vrouwenkampen, de afloop, de deceptie van de Bersiap tijd en de koude douche die de terugkeer naar Nederland was.

Maar door alles heen schijnt het licht van de liefde voor Indië. Voor het land en vooral voor de mensen…

Wij hopen dat u door het lezen van dit dagboek en het bekijken van de foto’s iets meer begrijpt van de diepe heimwee die iedereen heeft die ooit in Nederlands-Indië is geweest. De heimwee naar een periode tussen oorlog en vrede in, maar vooral naar de mensen, de Indonesiërs, en de Liefde die de Nederlanders diep in hun hart voor hen koesterden.

U kunt het dagboek volledig online lezen, maar er is ook een PDF versie beschikbaar die gedownload kan worden. Zie de link ‘Download’ onderaan het ‘Dagboek’ menu.

U kunt uw reactie op dit dagboek achterlaten via de optie ‘Gastenboek’.

U kunt ook contact met ons (Jan van Ee, Martien van Ee en Albert van Ee) opnemen via het contactformulier. U kunt dan ook aangeven of u interesse hebt in een eventueel gedrukt exemplaar van het dagboek.

Het spreekt voor zich dat er copyright op dit dagboek zit, maar het staat u vrij het voor eigen gebruik af te drukken, hoewel 250 pagina’s met veel foto’s een aardige aanslag op uw inktvoorraad zullen plegen…

Citeren mag, mits u de bron vermeldt. Hetzelfde geldt voor de foto’s, waarop voor zover ons bekend geen copyright van anderen dan onszelf rust. U mag die dus gebruiken als u de bron maar vermeldt.